Vandaag geopend van 09:00 t/m 18:00

Volg ons

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Vriendenpas voorwaarden

1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de AVRI Vriendenpas. Het AVRI Vriendenpas programma wordt uitgevoerd door AVRI Bloem- en Tuincentrum gevestigd te Oosteind.
De houder van de AVRI Vriendenpas heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet, kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm. Dit betekent dat de AVRI Vriendenpas houder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen.
Ieder natuurlijk persoon vanaf 16 jaar kan een AVRI Vriendenpas aanvragen door de kaart op te halen bij de kassa van ons tuincentrum en deze te registreren via onze website www.avri-tuincentrum.nl. Verder is het mogelijk voor de mensen die geen internet hebben zich aan te melden bij de informatiebalie van AVRI Bloem- en Tuincentrum. De aanvraag wordt door AVRI Bloem- en Tuincentrum beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De AVRI Vriendenpas is meteen te gebruiken. Per woonadres kan er maximaal één AVRI Vriendenpas worden aangevraagd.

3. Mogelijkheden.
De AVRI Vriendenpas biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen. Deze voordelen worden door AVRI Bloem- en Tuincentrum bepaald. Voor de AVRI Vriendenpas houders worden speciale acties en voordelen gegeven. Als AVRI Vriendenpas houder wordt u eerder op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de AVRI Vriendenpas krijgt u alleen op vertoon van deze pas bij de kassa. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

4. Eigendom van de AVRI vriendenpas.
De AVRI Vriendenpas blijft eigendom van AVRI Bloem- en Tuincentrum. Deze Vriendenpas is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik. Deze Vriendenpas mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. AVRI Bloem- en Tuincentrum kan zonder opgaaf van redenen de AVRI Vriendenpas laten innemen of blokkeren. Indien de pashouder de AVRI Vriendenpas niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar pas in te leveren bij AVRI Bloem- en Tuincentrum. Verlies of diefstal van de AVRI Vriendenpas dient direct doorgegeven te worden bij de informatiebalie van AVRI Bloem- en Tuincentrum zodat de oude pas geblokkeerd kan worden en een nieuwe pas kan worden verstrekt waarbij het puntensaldo wordt overgezet op de nieuwe pas.

5. Wijziging en beëindiging.
AVRI Bloem- en Tuincentrum behoudt zich het recht voor om de, aan de AVRI Vriendenpas verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. AVRI Bloem- en Tuincentrum behoudt zich tevens het recht voor, het AVRI Vriendenpas programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van AVRI Bloem- en Tuincentrum en op onze website. Tevens behouden wij ons het recht voor om een AVRI Vriendenpas in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen. Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij AVRI Bloem- en
Tuincentrum en is niet open voor discussie.

6. Waardebonnen.
AVRI Bloem- en Tuincentrum geeft waardebonnen uit die op internet gepersonaliseerd geprint kunnen worden. Deze bon ontvangt u alleen als u uw E-mailadres invult en aangeeft mailings te willen ontvangen. Per AVRI Vriendenpas mag er maximaal één bon ingeleverd worden per actie. Dit wordt na afloop van de actie gecontroleerd. Indien er toch sprake is van meerdere ingeleverde bonnen dan zullen we het teveel uitgekeerde punten in mindering brengen op uw puntentotaal en zult u een waarschuwing krijgen. Bij meerdere overtredingen deactiveren we de desbetreffende AVRI Vriendenpas zodat deze niet meer gebruikt kan worden. De gespaarde punten worden niet uitgekeerd en bent u kwijt. De bonnen mogen niet ingewisseld worden bij aanschaf van cadeaubonnen.

7. Spaarsysteem.
Bij elke € 2,50 die de AVRI Vriendenpas houder besteedt, ontvangt hij/zij één spaarpunt. Deze punten kunnen bij een volgende aankoop, na activering van deze pas, ingewisseld worden. Punten kunnen niet verzilverd worden in onze webshop. Elk punt heeft een waarde van € 0,05. Punten worden ook gespaard over acties, aanbiedingen en afgeprijsde artikelen. De volgende groepen worden uitgezonderd van het spaarsysteem: (sier)bestrating, borg, cadeaubonnen, diensten, Euroflorist-bestellingen, graszoden, horeca, stenen, tuinhout, tuinmeubelen, vuurwerk en aankopen via onze webshop.

8. Privacy en persoonlijke gegevens.

De door de AVRI Vriendenpas houder op internet ingevulde gegevens alsmede de aankopen van de AVRI Vriendenpas houder worden opgenomen in het gegevensbestand van AVRI Bloem- en Tuincentrum en zullen vertrouwelijk behandeld worden. AVRI Bloem- en Tuincentrum kan de gegevens gebruiken voor het informeren van AVRI Vriendenpas houders over speciale acties, voordelen en nieuwtjes alsmede voor analysemogelijkheden. De AVRI Vriendenpas houder geeft AVRI Bloem- en Tuincentrum toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor analysedoeleinden alsmede per mail geïnformeerd te worden over speciale acties, voordelen en nieuwtjes. Persoonsgegevens van de AVRI Vriendenpas houder worden door AVRI Bloem- en Tuincentrum nooit aan derden verstrekt, tenzij AVRI Bloem- en Tuincentrum daartoe wettelijk wordt verplicht of als dit noodzakelijk mocht zijn in het kader van een koopovereenkomst. Door als AVRI Vriendenpas houder in te loggen op onze internetpagina is het mogelijk persoonlijke gegevens te wijzigen.

Privacy Statement

In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruiken van de website van ons tuincentrum laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen mogelijk persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actieve
verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Alle gegevens die niet nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij u bij een dergelijk verzoek vragen om u te identificeren.

E-mail & nieuwsbrief
Wij kunnen u via een nieuwsbrief informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere commerciële e-mail of nieuwsbrief die wij u toesturen bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. In geen geval wordt het abonneebestand verstrekt aan derde partijen. Wij kunnen u bovendien e-mails sturen om u te informeren over de uitvoering van de tussen u en ons bestaande (koop)overeenkomst, bijvoorbeeld over status updates van uw bestelling. Als u op onze website een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een (koop)overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Logischerwijs verstrekken wij de door ons gebruikte vervoerder o.a. uw naam en adresgegevens om uw bestelling te bezorgen. Wanneer u met een creditcard of een vergelijkbaar systeem wilt betalen, geven we uw kaartgegevens door aan onze betalingsprovider ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde instanties overhandigen.

Klantgegevens
Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw vraag of bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw naam, uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelling of order (artikel, aantal, prijs) van dat moment. Wij gebruiken deze gegevens om de met u gesloten overeenkomsten uit te voeren.

Diensten van Google
Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics en Google Adwords, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en gebruiksgemak van de website beperken. Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken. 

Wijziging Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.